CHUYÊN MỤC: Discipline

Kỷ luật tiếng anh là gì?

Từ lâu cụm từ “kỷ luật” đã ăn sâu trong việc rèn luyện tính cách của mỗi con người. Vậy kỷ luật là gì? Và Kỷ…